Regulament

REGULAMENT

 GALA COMUNITĂȚII PRAHOVENE – ediția a doua 

 

CUPRINS:

 CAP 1. DESCRIEREA GALEI

CAP. 2. PARTICIPANȚI

CAP. 3. PROCESUL DE APLICARE 

CAP. 4. CATEGORIILE GALEI COMUNITĂȚII PRAHOVENE

CAP. 5. ELIGIBILITATEA PROIECTELOR 

Cap. 6. CRITERII DE JURIZARE  

Cap. 7. CALENDARUL GALEI  

Cap. 8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII  

Cap. 9. DREPTURI DE AUTOR  

Cap. 10. CONFLICTUL DE INTERESE

 

CAP 1. DESCRIEREA GALEI

Art. 1 Gala Comunității Prahovene este un eveniment de recunoaștere a inițiativelor prahovene (activități/ proiecte/programe), desfășurate din dorința de a aduce o îmbunătățire a calității vieții beneficiarilor săi. Misiunea Galei Comunității Prahovene este aceea de a oferi anual comunității prahovene un eveniment barometru al faptelor bune, un mijloc de întâlnire, recunoaștere și promovare inițiativelor care au adus o schimbare în bine în județul nostru.

Art. 2. Gala Comunității Prahovene  este un eveniment desfășurat anual,  sub coordonarea Fundației Comunitare Prahova. Întreaga coordonare, organizare, comunicare și promovare a proiectului și evenimentului, precum și managementul sunt realizate de către membrii echipei Fundației Comunitare Prahova și partenerii evenimentului, agreați de către Fundația Comunitară Prahova.

CAP. 2. PARTICIPANȚI

Art. 3. Participantii care pot depune aplicatii sunt:

 • Persoane fizice (activități individuale sau grup de inițiativă)
 • Organizații non-guvernamentală, non-profit (ONG)
 • Presă
 • Unități de învățământ (școli, colegii, licee, etc. )
 • Instituții publice (Biblioteci, ISU, Pompieri, etc.)
 • Persoane juridice (orice persoană juridică, indiferent de cifra de afaceri și numărul de angajați, care corespunde criteriilor: resurse locale acordate prin decizie locală. Va fi nominalizată/va aplica o persoană care a inițiat sau a fost responsabilă cu o activitate/un proiect specific).

CAP. 3. PROCESUL DE PLICARE  

Art. 4. Prin nominalizare: Dacă ai cunoștință de o persoană care prin activitățile pe care le-a realizat în județul Prahova este un model de urmat și un exemplu care să fie aplaudat, atunci  merită să fie premiat la Gala Comunității Prahovene!

Art. 5. O PERSOANĂ POATE NOMINALIZA MAI MULȚI APLICANȚI.  FIECARE APLICAȚIE SE FACE PENTRU O SINGURĂ ACTIVITATE SAU PROIECT ȘI POATE FI ÎNCADRATĂ ÎNTR-O SINGURĂ CATEGORIE. PENTRU FIECARE ACTIVITATE/PROIECT SE VA COMPLETA CÂTE O APLICAȚIE DISTINCTĂ.

Art. 6. Prin aplicare: Dacă știi că ai făcut o faptă bună care a contat, o activitate realizată în Prahova, care a adus o schimbare, .completează formularul și poți fi câștigător!

Art. 7. O PERSOANĂ POATE APLICA CU MAI MULTE ACTIVITĂȚI/PROIECTE DISTINCTE, NUMAI CU O ACTIVITATE PER CATEGORIE.  FIECARE APLICAȚIE SE FACE PENTRU O SINGURĂ ACTIVITATE SAU PROIECT ȘI POATE FI ÎNCADRATĂ ÎNTR-O SINGURĂ CATEGORIE. PENTRU FIECARE ACTIVITATE/PROIECT SE VA COMPLETA CÂTE O APLICAȚIE DISTINCTĂ.

Formularul trebuie completat în totalitate  până la 31 octombrie 2018. 

CAP. 4. CATEGORIILE GALEI COMUNITĂȚII PRAHOVENE

Art. 8. Gala Comunității Prahovene este împățită în 8 categorii:

 1. Generozitate și implicare socială
 2. Voluntariat
 3. Educație
 4. Sănătate și stil de viață sănătos
 5. Artă și cultură
 6. Mediu
 7. Sport
 8. Povești inspiraționale din comunitate

Generozitate și implicare socială: Vă invităm să nominalizați sau să aplicați cu acele activități prin care au fost direcționați bani personali către persoane/familii/copii aflați în situații defavorizate (sărăcie, boală, calamitate, etc.) sau cu acești bani personali au fost realizate activități care au adus o schimbare în bine pentru beneficiari. Intenția acestei categorii este de a premia oamenii generoși care au oferit  din banii personali și/sau au inițiat acțiuni prin care au inspirat și alți oameni să ofere bani personali prin care s-a realizat o schimbare în bine pentru beneficiari.

Voluntariat: Vă invităm să nominalizați sau să aplicați pentru acele activități/proiecte care au avut componentă principală voluntariatul. Acestea pot fi activități concrete prin care s-a promovat voluntariatul sau au avut componentă oferirea de oportunități de voluntariat.

 Deși ne desfășurăm activitatea, cu preponderență, într-un anumit domeniu, viața noastră este într-un mod puternic influențată de activități desfășurate în arii conexe, cu care ne intersectăm zilnic și cărora le datorăm, la finalul zilei, calitatea vieții noastre noastre. Sunt domenii care ne-au influențat formarea și care modelează standardele de viață. Prin aceaste  categorii ne dorim să premiem oamenii care au adus o schimbare pozitivă, au creat o valoare adăugată în acele arii pe care cu toții ne dorim să le vedem dezvoltate la cele mai înalte standarde: educație, sănătate și stil de viață sănătos, artă și cultură, mediu și sport

POVEȘTI INSPIRAȚIONALE DIN COMUNITATE: Ne dorim ca prin această categorie să putem promova acele acțiuni care nu își găsesc locul în nici una din categoriile de mai sus, dar pe care nu vrem să le omitem! Sunt acele inițiative sau întâmplări frumoase, care ne luminează, ne redau speranța în oameni și în comunitate și despre care spunem din tot sufletul „Așa DA!” La această categorie nu va exista jurizare, toate poveștile înscrise, care respectă criteriile de eligibilitate,  vor fi recunoscute, apreciate și premiate!

CAP. 5. ELIGIBILITATEA PROIECTELOR  

Art.  9. Eligibilitate:

 • Activitățile s-au desfășurat pe raza județului Prahova, în intervalul 01 Ianuarie 2015 – 31 august 2016
 • Activitățile nu au avut componentă de discriminare pe bază de rasă, religie, etnie, sex, orientare sexuală, vârstă, apartenenta la o categorie defavorizata.
 • Activitățile au fost apolitice;
 • Acordarea de bani personali pentru persoane aflate în situații de dificulate (sărăcie, boală, calamitate, etc.) sau cu acești bani au fost realizate activități care au adus o schimbare în bine pentru beneficiari.
 • Nu se încadrează donațiile prin formularele de 2%.
 • Activitatea sau proiectul au ca principală arie de desfășurare domeniul pentru care aplică
 • Este o activitate sau un proiect care poate prezenta rezultate concrete, deși nu este încheiat.

Art. 27. Eligibilitate Povești inspiraționale din comunitate:

 • Activitățile s-au desfășurat pe raza județului Prahova, în intervalul 01 Ianuarie 2017 – 31 august 2018
 • Activitățile nu au avut componentă de discriminare pe bază de rasă, religie, etnie, sex, orientare sexuală, vârstă, apartenenta la o categorie defavorizata.
 • Activitățile au fost apolitice;
 • Cel care nominalizează poate dovedi că povestea este adevărată
 • Cel care nominalizează poate dovedi că persoanele implicate în povestea propusă sunt de acord cu popularizarea activității și a numelor lor.
 • Cel care nominalizează poate dovedi că cel puțin o persoană dintre cele implicate în povestea propusă poate participa la Gala Comunității Prahovene.

 Cap. 6. CRITERII DE JURIZARE  

Art. 10. Criterii jurizare:

 • Nevoia pe care o adresează activitatea/proiectul este concretă și reală
 • Activitățile răspund nevoii identificate
 • Activitățile sunt inovatoare și pot fi replicate
 • Rezultatele au un impact semnificativ asupra nevoii adresate

Cap. 7. CALENDARUL GALEI  

Art. 11.

01 – 31 octombrie (ora 23:59): Primire aplicații complete

01 – 04 noiembrie : Preselecție/verificare eligibilitate

05 – 18  noiembrie: Jurizare

28 noiembrie – Gala Comunității Prahovene

Art. 12. Formularul de aplicare se completează până în data de 31 octombrie 2016, ora 23.59.

Art. 13. Organizatorii Galei Comunității Prahovene vor anunta componența completă a juriului înainte de începerea perioadei de jurizare.

Cap. 8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII  

Art. 14. Aplicanții au urmatoarele drepturi:
a) să participe la Gala Comunității Prahovene fără a li se percepe niciun fel de taxe;
b) sa înscrie la Gala Comunității Prahovene unul sau mai multe proiecte fără a li se percepe niciun fel de taxe;
c) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea la Gala Comunității Prahovene și distincțiile obtinute.
Art. 15. Aplicanții au urmatoarele obligații:
a) să respecte Regulamentul Galei Comunității Prahovene și deciziile juriului;
b) să nu angajeze numele Galei Comunității Prahovene în contexte defăimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi;
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, atunci când sunt solicitate, documente suplimentare care să ateste  informațiile din formularul de aplicare privind activitățile/proiectele desfășurate de aplicant și înscrise în competiție;

Cap. 9. DREPTURI DE AUTOR  

Art. 16. Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare ale Galei Comunității Prahvene numele aplicanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.

Art. 17. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor.

Art. 18. Aplicațiile înscrise rămân în proprietatea Fundației Comunitare Prahova.

 Cap. 10. CONFLICTUL DE INTERESE  

Art. 19. Membrul juriului care este co-initiator al unor activități/proiecte înscrise în categoria pe care o jurizeaza sau a fost implicat în implementarea acestuia în orice fel (și ca voluntar) are obligația de a se abține de la votarea propriilor proiecte.

 

Dacă aveți întrebări, observații sau sugestii vă rugăm să ne scrieți pe adresa: bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro